Zajímavá místa LS Toužim

Mariánské Lázně

V okolí Mariánských Lázní najdeme také mnoho zajímavých míst. Můžeme vyrazit na ozdravnou kůru za léčivými minerálními prameny (např. Balbínův, Myší pramen), projít se více než stoletou alejí Svobody či se pokochat majestátností Krále smrků, který svým vzrůstem patří mezi největší smrky v republice. Další informace…

Přírodní rezervace Smraďoch se nachází u silnice Mariánské Lázně – Prameny. Toto lesní rašeliniště s vývěrem minerálních pramenů s velkým obsahem sirovodíku je přístupné po dřevěných lávkách. Jedná se o pozůstatek sopečné činnosti ve zdejší oblasti, vývěry vytvářejí vzácné gejzíry, zvané mofety. Nedaleko rašeliniště najdeme vývěr známé výborné silně železité Farské kyselky. Další informace …


Prameny v okolí Mar.Lázní

Prameny v okolí Mar.Lázní

Podhora

Nejvyšším vrcholem Tepelské vrchoviny je s 847 m.n.m. Podhorní vrch, který sopečného původu a leží přibližně 5 km od Mariánských Lázní. Vrcholová část je chráněná jako přírodní rezervace. Na menším z vrcholů – Malé Podhoře (829m) se nachází vyhlídková plošina, ze které je zajímavý výhled do okolní krajiny. V dřívější době býval vrch oblíbeným turistickým místem, před druhou světovou válkou zde byla postavena výletní kavárna, jejíž další historie je ponurá. Nedaleko najdeme také opuštěný čedičový lom a přírodní památku Sirňák s výskytem plynných vývěrů.


Výstup na Podhorních vrchu

Vyhlídka na Podhorním vrchu

Klášter Premonstrátů Teplá

Klášter byl založen již ve 12. Století šlechticem Hroznatou, který do něj povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Při své návštěvě se dozvíte historii kláštera (sloužil např. jako kasárna Československé lidové armády), prohlédnete si klášterní interiéry s výstavou exponátu sbírek klášterního muzea, druhou nejrozsáhlejší klášterní knihovnu v republice, klášterní park, ale také se můžete zúčastnit celé řady zajímavých kulturních akcí. Další informace …

Bečov nad Teplou

Počátky historie města jsou spojené se strážním a celním objektem nad zemskou komunikací z Čech do Německa a těžbou cínu. Dnes je známe především díky svému historickému jádru, jemuž vévodí komplex barokního zámku a gotického hradu. Kromě tradiční prohlídky zámeckých interiérů si můžete prohlédnout světový unikát – románský relikviář svatého Maura, ke kterému se váže zajímavá historie. Další informace …

V okolí Bečova je dále spousta zajímavých míst. Výlet si můžete udělat např. na popraviště Šibeniční vrch, ke kterému vede i naučná stezka. Nedaleko lze navštívit i přírodní památku Homolku – výraznou čedičovou kupu sopečného původu, nebo se nechat zavést turistickou stezkou k bečovským rybníkům.

Čedičové varhany u Hlinek

Přírodní památku Čedičové varhany najdeme nedaleko silnice Hlinky – Přílezy. Jedná se o bývalý čedičový lom zajímavý sloupcovitou odlučností čediče, takže lomová stěna vytváří lidově nazývané varhany.


Čedičové varhany
 

Skoky

Přibližně 6 km od města Žlutice najdeme bývalou obec Skoky s barokním kostelem Navštívení Panny Marie. Skoky bývaly jedním z nejnavštěvovanějších mariánských poutních míst v Čechách. Byly proslaveny zázračnými uzdraveními (stejně jako známé Lurdy). Pochází odtud známé sousloví: „Panenko Skákavá“ – podle Panenky Marie Skokovské.

Chyše

Za návštěvu ve zdejším kraji jistě stojí také neogotický zámek Chyše, kde je možné navštívit zámecké interiéry s expozicí věnovanou Karlu Čapkovi, zámecký park a ochutnat můžete tradiční chyšské pivo vařené dle staročeských receptur.

Vladař

Výraznou krajinnou dominantou Žluticka je stolová hora Vladař. Na vrcholu, který je chráněn jako přírodní rezervace, se nacházejí pozůstatky jednoho z největších keltských hradišť na území Čech.